Fasadni Lexan Modulit

MODULIT / Polytec Systems – zidovi od višeslojnog polikarbonata

Modulit sistem panela od višeslojnog polikarbonata sa širokim programom aluminijumskih profila, zakački i zaptivnih guma, za jednostavnu ugradnju kod vertikalnog zastakljivanja kompletnih otvora. Sistem ugradnje „pero / utor“ omogućava ugradnju bez potrebe za vertikalnim aluminijumskim profilima za spajanje, formirajući zid sastavljen od besprekornog niza panela, bez narušene svetlosne propustljivosti. Na raspolaganju je i niz specijalizovanih profila za ugradnju sa termo prekidom, koji dodatno smanjuju prolaz toplote kroz okvir za 40%.

MODULIT 338LP

MODULIT 338LP je sistem od polikarbonata za ugradnju prozirnihzidova koji se koriste kod vertikalnog zastakljivanja u industriji i građevinarstvu.Sistem se sastoji od ekstrudiranih ploča od višeslojnog polikarbonata sa dijagonalnom strukturom od 6 zidova,debljine 40mm,širine modula 338mm,sa UV zaštitom koja je dobijena postupkom koekstrudiranja spoljne strane.

Montiranje sistema se vrši spajanjem ploča koje poseduju “muško-ženske“profilečime se postiže savršeno uklapanje, fiksiranje konstrukcije se kompletira završnim profilima od anodizovanog aluminijuma.Jednostavan i ekonomičan za postavljanje,MODULIT 338LP omogućuje odličnu svetlosnu propustljivost,visoku mehaničku otpornost i toplotnu izolaciju.

PCS01_Modulit_01

 

MODULIT 500LP

MODULIT 500LP je sistem od polikarbonata za ugradnju prozirnihzidova koji se koriste kod vertikalnog zastakljivanja u industriji i građevinarstvu.Sistem se sastoji od ekstrudiranih ploča od višeslojnog polikarbonata sa dijagonalnom strukturom od 6 zidova,debljine 40mm,širine modula 500mm,sa UV zaštitom koja je dobijena postupkom koekstrudiranja spoljne strane.

Montiranje sistema se vrši spajanjem ploča koje poseduju “muško-ženske“profilečime se postiže savršeno uklapanje, fiksiranje konstrukcije se kompletira završnim profilima od anodizovanog aluminijuma.Jednostavan i ekonomičan za postavljanje,MODULIT 500LP omogućuje odličnu svetlosnu propustljivost,visoku mehaničku otpornost i toplotnu izolaciju.

cellular-polycarbonate-panel-panel-55451-6623107     Modulit3385005202

 

MODULIT 520HS

MODULIT 520HC je sistem od polikarbonata za ugradnju prozirnihzidova koji se koriste kod vertikalnog zastakljivanja u industriji i građevinarstvu.Sistem se sastoji od ekstrudiranih ploča od višeslojnog polikarbonata sa dijagonalnom strukturom od 4 zida,debljine 20mm,širine modula 500mm,sa UV zaštitom koja je dobijena postupkom koekstrudiranja spoljne strane.

Montiranje sistema se vrši spajanjem ploča koje poseduju “muško-ženske“profilečime se postiže savršeno uklapanje, fiksiranje konstrukcije se kompletira završnim profilima od anodizovanog aluminijuma.Jednostavan i ekonomičan za postavljanje,MODULIT 520HC omogućuje odličnu svetlosnu propustljivost,visoku mehaničku otpornost i toplotnu izolaciju.

modulit 1   19-resopal-muestrario