Karakteristike lexana

Lexan je:

Polikarbonatna ploča koja doprinosi uštedi energije i ima odlične mehaničke karakteristike. Idealan je materijal za zastakljivanje kao i zamena za postojeće zastakljene površine. Ima široko polje primene od zimskih bašti i svetlarnika preko lučnih nadstrešnica i plastenika do trgovačkih centara, sportskih stadiona, bazena…

Varolex + mbm iskljucivo ugradjuje lexan(leksan)Sabic Innovative Plastic.Koji ima 10 godina garancije.

Sabic lexan

 Karakteristike lexana.

* Efikasna termoizolacija

Na raspolaganju Vam stoje strukture višezidnih Lexan® Thermoclear® ploča sa dva, tri, četiri, pet ili šest zidova od različitih termoizolacionih vrednosti. Od vrednosti k-faktora 3.5 za dvozidne Thermoclear ploče debljine 6 mm, naniže sve do vrednosti od 1.4 za petozidne Thermoclear ploče.

 * Visoka otpornost na udar

Leksan® Thermoclear® ploče su izuzetno otporne na udar (na niskim temperaturama nisu lomljive sve do -40 C, niti omekšavaju na visokim temperaturama sve do 120 C)

 * Visoka provodljivost svetlosti

U zavisnosti od debljine Lexan® Thermoclear® ploča, stepen transparentnosti se kreće od 38% do 82%. Stepen transparentnosti opal ploča se kreće između 24%25 i 58%25.

 * Otpornost na starenje

Lexan® Thermoclear® ploče imaju obostrani površinski zaštitni sloj koji umanjuje štetni uticaj UV radijacije sunčeve svetlosti.

 * Visoka protivpožarna zaštita

Lexan® Thermoclear® ploče su samogasive i teško zapaljive. Tipičan primer testa protivpožarne zaštite pokazuje da se dvozidne Lexan® Thermoclear® ploče debljine 10 mm svrstavaju u kategoriju B1 po DIN 4102, odeljak 1. Po Britanskom standardu BS 476, odeljak 7, većina ploča se svrstava u 1. klasu. Molimo Vas da se za sve detalje primene standarda, u zavisnosti od boje ploča, obratite Vašem lokalnom prodajnom mestu.

 * Mala težina

Lexan® Thermoclear® ploče su izuzetno lagane, raspon težine se kreće od svega 1300 g/m za dvozidne ploče debljine 6mm, do 3800 g/m za petozidne strukturne ploče debljine 32 mm. To ih čini pogodnim za transport, rukovanje i montažu – podrazumevajući i lakšu noseću konstrukciju.

 * Višestruka primena

Leksan ploče su lake za sečenje, lako se savijaju i ugrađuju. Koriste se za montažu u ravni, ili se hladnim postupkom savijaju u lučne oblike.

 * Višestruka garancija

Lexan® Thermoclear® ploče imaju desetogodišnju garanciju protiv loma, starenja materijala i gubitka transparentnosti, zahvaljujući UV zaštiti.karakteristike lexana.