Galerija, Novosti

IHIS Naucno tehnoloski park Zemun

Nadstresnica na ulaznim vratima.Strukturalne (kapilarne) polikarbonatne ploče poznatije kao Lexan čiji je proizvođač najveća kompanija u svetu za proizvodnju polikarbonata: Sabic Innovative Plastics. Lexan Thermoclear LT2UV ploče su jedine na tržištu koje kao standard imaju UV zaštitu sa obe strane što eliminiše rizik od nepravilne instalacije (npr. pogrešna strana okrenuta ka suncu). Ove ploče se dobijaju ko-ekstrurzijom polikarbonatne smole. Imaju ITB tehnička odobrenja i mnoge druge strane sertifikate. Takođe nudimo aluminijumske profile,pečate, trake i sredstva za čišćenje.

Upotreba

 • Krovovi i svetlarnici, vertikalno zastakljivanje industrijskih, sportskih i komercijalnih objekata.
 • Svetlarnici, svetlosne kupole –ravne i izbočene
 • Providni krovovi u prolazima i predvorjima, nadstrešnice autobuskih i železničkih stanica, nadstrešnice ispred ulaza u zgrade itd.
 • Sigurnosno providno popunjavanje vrata i prozora
 • Konzervatorijumi, verande, lođe, zimske bašte
 • Staklenici
 • Elementi enterijera exterijera, npr. pregradni zidovi, spušteni plafoni
 • Ostale strukture, npr. kolektori solarne energije (solarni paneli), akustični ekrani,zaštitne barijere

Koristi i prednosti

 • Otporne na atmosferske uslove (10 godina garancija proizvođača –indeks diskoloracije Makrolon ploča je 2 do 3 puta manji nego kod drugih ko-ekstrudiranih ploča)
 • Izuzetna svetlosna propustljivost
 • Velika žilavost, a mala težina
 • Odlična toplotna izolacija (koeficijent prolaza toplote U do 0.9 W/m2/K)
 • Visoka otpornost na udarce
 • Mogu se hladno savijati
 • Ploče sa posebnim karakteristikama:povećana otpornost na udarce, verzije NO DROP, EASY CLEAN (jednostavne za čišćenje), SOLAR CONTROL (solarna kontrola), itd.
 • ITB tehnička odobrenja i mnogi drugi strani sertifikati