Novosti

Nadstresnica od lexana Barajevo

Nadstresnica  od lexana

Varolex  dugi niz godina ugradjuje višeslojne termoizolacione polikarbonatne ploče – leksan ploče najpoznatijih evropskih proizvođača. Ove ploče su UV zaštićene, otporne na udar i sa visokom svetlosnom propustljivošću. Idealne su kao krovni pokrivač kao i materijal za zastakljivanje sa širokim spektrom primene kao što su: muzeji, staklenici, šoping centri, industrijske svetlosne trake, sportski objekti, nadstrešnice.

Višeslojne polikarbonatske ploče su dvoslojne, troslojne, petoslojne ili šestoslojne strukture i zahvaljujući tome odličan su termički izolator – 2 koeficijent prolaza toplote U se kreće u granicama od 4.1 za dvoslojnu do 1.1 W/m2K za Makrolon Multi UV 5M/40-20 ploču.