Novosti

Nadstresnica od lexana Grocka

NadstresnicaLeksan ploče imaju desetogodišnju garanciju protiv loma, starenja materijala i gubitka transparentnosti, zahvaljujući UV zaštiti karakteristike lexana. Ploče debljina 10 mm i deblje imaju i 10 godina garanciju na udare grada u čemu se razlikuje.

Polikarbonatne ploče su izuzetno otporne na udar (na niskim temperaturama nisu lomljive sve do -40° C, niti omekšavaju na visokim temperaturama sve do 120° C).

Leksan ploče su izuzetno lagane, raspon težine se kreće od svega 1220 g/m za dvozidne ploče debljine 6mm, do 3600 g/m za petozidne strukturne ploče debljine 32 mm. To ih čini pogodnim za transport, rukovanje i montažu – podrazumevajući i lakšu noseću konstrukciju.

U zavisnosti od debljine ploča, stepen transparentnosti se kreće od 28% do 82%. Stepen transparentnosti opal ploča se kreće između 24% i 58%.