Novosti

Nadstresnica Dobracina Beograd

Nadstresnica od lexana

Upotreba

 • Krovovi i svetlarnici, vertikalno zastakljivanje industrijskih, sportskih i komercijalnih objekata.
 • Svetlarnici, svetlosne kupole – ravne i izbočene
 • Providni krovovi u prolazima i predvorjima, nadstrešnice autobuskih i železničkih stanica, nadstrešnice ispred ulaza u zgrade itd.
 • Sigurnosno providno popunjavanje vrata i prozora
 • Konzervatorijumi, verande, lođe, zimske bašte
 • Staklenici
 • Elementi enterijera, exterijera, npr. pregradni zidovi, spušteni plafoni
 • Ostale strukture – npr. kolektori solarne energije (solarni paneli), akustični ekrani, zaštitne barijere

Koristi i prednosti

 • Otporne su na atmosferske uslove
 • Izuzetna svetlosna propustljivost
 • Velika žilavost, a mala težina
 • Odlična toplotna izolacija (koeficijent prolaza toplote U do 0.9 W/m2/K)
 • Leksan ploče ispunjavaju protivpožarni SRPS U J1.055 standard u građevinarstvu i rangirane su kao klasa B1 po DIN 4102.
 • Visoka otpornost na udarce
 • Mogu se hladno savijati
 • Ploče sa posebnim karakteristikama: povećana otpornost na udarce, verzije NO DROP, EASY CLEAN (jednostavne za čišćenje), SOLAR CONTROL (solarna kontrola), itd.

Polikarbonatne ploče se odlikuju niskom težinom (4mm = 0.9 kg/m2), u poređenju sa staklom, termoizolacioni koeficijent je neuporedivo veći.